Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την πλήρη μελέτη από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τον στατικό υπολογισμό μέχρι τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και την κατασκευή και αποπεράτωση οποιουδήποτε κτιρίου επιβλέποντας εκτενώς όλες τις κατασκευαστικές φάσεις του.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη αποκατάσταση, (ή αναπαλαίωση όπως είναι η έννοια γνωστή στο ευρύ κοινό), και επανάχρηση υφισταμένων κτιρίων με χαρακτήρα και ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν, με γνώμονα την διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για κτίρια σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα των πόλεων, νεοκλασικά αστικά κτίρια καθώς και ιστορικά μνημεία και κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα από την υπηρεσία νεοτέρων μνημείων του υπουργείου πολιτισμού.

Σχεδιάζουμε κτίρια (εσωτερικά και εξωτερικά ) με βάση το τοπικό κλίμα με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με το λιγότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.

Στοχεύοντας στην λειτουργικότητα και την διευκόλυνση των χρηστών σχεδιάζουμε εσωτερικούς χώρους υψηλής αισθητικής, σύμφωνα με τις νέες τάσεις στην διακόσμηση, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά, τεχνικές και αντικείμενα που ταιριάζουν με την με την λειτουργία του χώρου και την ιδιοσυγκρασία των ιδιοκτητών.

Αναλαμβάνουμε τα κατασκευαστικά σχέδια, επιμετρήσεις και χρονοδιαγράμματα για την εκτέλεση του έργου. Καθορίζουμε με ακρίβεια όλα τα δομικά υλικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την σωστή εφαρμογή αυτών. Η μελέτη εφαρμογής εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη την αρτιότερη εκτέλεση του έργου με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και την τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών για όλους τους τύπους κτιρίων, όπως κατοικίες, ξενοδοχεία, ειδικά κτίρια, βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων (logistics), σταβλίκες εγκαταστάσεις, καθώς και άδειες κατεδάφισης. Επίσης εργασίες όπως εκσκαφές ή επιχώσεις, επισκευή κτιρίων, κατασκευή πισίνας, περιτοιχίσεις και περιφράξεις, κατασκευή υπόγειων δεξαμενών κ.α.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού οποιουδήποτε έργου, με κοστολογικό πίνακα των απαιτούμενων εργασιών, προκειμένου να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης το συνολικό κόστος της επένδυσης πριν από την έναρξη των εργασιών.

Αναλαμβάνουμε την ρύθμιση ή νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάρχουν στο κτίριο σας, αξιοποιώντας την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και εκδίδουμε βεβαίωση μηχανικού που απαιτείται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Κατόπιν αυτοψίας σας προτείνουμε την βέλτιστη δυνατή λύση και συντάσσουμε πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αποτελούν την «ταυτότητα του κτιρίου»

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων όλων των τύπων καθώς και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού προκειμένου να διαπιστωθεί η ενεργειακή κατηγορία αυτών και εκδίδουμε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)
Δημιουργούμε χώρους και κτίρια υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό τους σχεδιασμό με γνώμονα την λειτουργικότητα και την αισθητική.
Με στόχο την προστασία αλλά και την ενδυνάμωση της σχέσης ανθρώπου-φύσης, δημιουργούμε χώρους υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικής τοπίου, που βελτιώνουν τις συνθήκες της ανθρώπινης ζωής και βοηθούν στην προστασία και ανάδειξη τόσο του αστικού τοπίου, με τον σχεδιασμό και την ανάπλαση χώρων ή και ολόκληρων περιοχών μέσα στον αστικό ιστό, όσο και του περιαστικού τοπιού με επεμβάσεις που δεν θίγουν το φυσικό περιβάλλον.
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή κτιρίων όλων των τύπων (κατοικίες & προσθήκες, βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια, κτίρια γραφείων, σταβλικές εγκαταστάσεις κ.α.) με φέροντα οργανισμό (σκελετό) από ανοξείδωτο χάλυβα, λύση η οποία είναι άκρως αντισεισμική, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και ολοκληρώνεται ταχύτερα σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.
Αναλαμβάνουμε την ολική και μερική ανακαίνιση κατοικιών και καταστημάτων από τον εσωτερικό σχεδιασμό μέχρι και την κατασκευή, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις πλέον ρεαλιστικές προσφορές.
Αναλαμβάνουμε τοπογραφικές εφαρμογές όλων των τύπων όπως χαράξεις και μετρήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων ακόμα και σε περιοχές με διανομή ή αναδασμό, κατατμήσεις και συστάσεις οριζόντιας και κάθετης συνιδιοκτησίας με κατανομή ποσοστών συνιδιοκτησίας (πίνακας χιλιοστών), έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, βεβαίωση χρήσεων γης, δηλώσεις κτηματολογίου κ.α.
Αναλαμβάνουμε την έκδοση και διεκπεραίωση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας καθώς και εργασιών του άρθρου 4 παρ. 3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012) , οι οποίες απαιτούνται για εργασίες όπως τοποθέτηση προκατασκευασμένης πισίνας, απλές περιφράξεις, επισκευές – διασκευές όψεων και κτιρίων, αντικατάσταση και επισκευή στέγης, κατασκευή πέργκολας, κατασκευή τζακιού και καπνοδόχου, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, συνένωση χώρων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, μικρές διαμορφώσεις ακαλύπτου κ.α.
Το γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία και προμηθευτές αναλαμβάνει την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου, προσφέροντας άμεσα τεχνικές λύσεις σε οποιαδήποτε κατασκευή.

Αναλαμβάνουμε την ένταξη της κατοικίας σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» από την 1η ενεργειακή επιθεώρηση (Π.Ε.Α.) μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, προτείνοντας σας ταυτόχρονα τις βέλτιστες λύσεις για το κτίριο σας.