Ξενοδοχείο στη Φιλιππιάδα – Z hotel

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Φιλιππιάδα Πρέβεζας

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

625,00 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχείο

Χρόνος Μελέτης:

2020

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Φιλιππιάδα Πρέβεζας

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

625,00 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχείο

Χρόνος Μελέτης:

2020

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή