Ξενοδοχείο Αρχοντικό Μετσόβου – Boutique Hotel

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

625,00 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχείο – Εσωτερικός σχεδιασμός

Χρόνος Μελέτης:

2016

Χρόνος Κατασκευής:

2017

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

625,00 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχείο – Εσωτερικός σχεδιασμός

Χρόνος Μελέτης:

2016

Χρόνος Κατασκευής:

2017

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο