Τριώροφη οικοδομή επιπλωμένων διαμερισμάτων – ST Building

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ιωάννινα

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

645,00 τ.μ.

Χρήση:

Πολυκατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2019

Χρόνος Κατασκευής:

2020

Κατάσταση:

Αποπερατωμενο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ιωάννινα

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

645,00 τ.μ.

Χρήση:

Πολυκατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2019

Χρόνος Κατασκευής:

2020

Κατάσταση:

Αποπερατωμενο