Συγκροτήμα ουρανοξυστών στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Σπύρος Μαργέτης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

418.929,58 τ.μ.

Χρήση:

Μεικτή Χρήση

Χρόνος Μελέτης:

2008 – 2009

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Σπύρος Μαργέτης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

418.929,58 τ.μ.

Χρήση:

Μεικτή Χρήση

Χρόνος Μελέτης:

2008 – 2009

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο