Πρότυπο κέντρο εναλλακτικού ορεινού τουρισμού

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Μέτσοβο – λίμνη πηγών Αώου

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

6.275,65 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχειακό συγκρότημα

Χρόνος Μελέτης:

2010

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Ξενοδοχειακό συγκρότημα

Πελάτης:

Περιοχή:

Μέτσοβο – λίμνη πηγών Αώου

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

6.275,65 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχειακό συγκρότημα

Χρόνος Μελέτης:

2010

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Ξενοδοχειακό συγκρότημα