Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Δήμος Θέρμης

Περιοχή:

Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός στην εταιρία M.M.T. s.a.
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός στην εταιρία M.M.T. s.a.

Επιφάνεια Κτιρίου:

5.101,75 τ.μ.

Χρήση:

Πολιτιστικό Κέντρο

Χρόνος Μελέτης:

2008 – 2010

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Δήμος Θέρμης

Περιοχή:

Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός στην εταιρία M.M.T. s.a.
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός στην εταιρία M.M.T. s.a.

Επιφάνεια Κτιρίου:

5.101,75 τ.μ.

Χρήση:

Πολιτιστικό Κέντρο

Χρόνος Μελέτης:

2008 – 2010

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο