Οινοποιίο στη Ζίτσα

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Πρωτόπαππας Ζίτσας

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

685,00 τ.μ.

Χρήση:

Οινοποιίο

Χρόνος Μελέτης:

2020

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Πρωτόπαππας Ζίτσας

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

685,00 τ.μ.

Χρήση:

Οινοποιίο

Χρόνος Μελέτης:

2020

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο