Μονοκατοικία στην Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

380,68 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2008

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

2008

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

380,68 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2008

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

2008