Μετατροπή χορταποθήκης σε αγροικία

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

60 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2008

Χρόνος Κατασκευής:

2009

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

60 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2008

Χρόνος Κατασκευής:

2009

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο