Ισόγεια με υπόγειο κατοικία στην Καλαμπάκα – Korydallos Residence

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ιωάννινα

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

115,00 τ.μ.

Χρήση:

Μονοκατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2020

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ιωάννινα

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

115,00 τ.μ.

Χρήση:

Μονοκατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2020

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο