Ισόγεια κατοικία

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ανάλυψη Χρυσοβίτσας

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

89,31 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ανάλυψη Χρυσοβίτσας

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

89,31 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή