Εσωτερικός σχεδιασμός ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Θέρμη Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

2.543,80 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχείο

Χρόνος Μελέτης:

2007 – 2008

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

2.543,80 τ.μ.

Χρήση:

Ξενοδοχείο

Χρόνος Μελέτης:

2007 – 2008

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο