Εσωτερικός σχεδιασμός πρακτορείου ΟΠΑΠ στο Μέτσοβο

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

72,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα – Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Χρόνος Μελέτης:

2018

Χρόνος Κατασκευής:

2018

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

72,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα – Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Χρόνος Μελέτης:

2018

Χρόνος Κατασκευής:

2018

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο