Εσωτερικός σχεδιασμός και διακόσμηση καταστήματος στην Άρτα

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Αρτα – Πλατεία εθνικής αντίστασης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

118,11 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Αρτα – Πλατεία εθνικής αντίστασης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

118,11 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο