Εσωτερικός σχεδιασμός Καφέ – Παιδότοπου – Aladin Cafe – Kind’s play park

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

98,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2019

Χρόνος Κατασκευής:

2019

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

98,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2019

Χρόνος Κατασκευής:

2019

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο