Εσωτερικός σχεδιασμός – F&B cafe restaurant -Ιωαννινα

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ιωάννινα – Πεδινή

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

250,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2017

Χρόνος Κατασκευής:

2018

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Ιωάννινα – Πεδινή

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

250,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2017

Χρόνος Κατασκευής:

2018

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο