Εσωτερικός σχεδιασμός Εστιατορίου στη Λιβύη – Plasma Hotel roof Garden – Tripoli Libya

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Τρίπολη – Λιβύη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

235,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2019

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Τρίπολη – Λιβύη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

235,00 τ.μ.

Χρήση:

Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χρόνος Μελέτης:

2019

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή