Εσωτερικός σχεδιασμός και διακόσμηση πρακτορείου ΟΠΑΠ στην Κοζάνη

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Κοζάνη – Καρακάση 5

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

67,02 τ.μ.

Χρήση:

Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Κοζάνη – Καρακάση 5

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

67,02 τ.μ.

Χρήση:

Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο