Εσωτερικός σχεδιασμός και διακόσμηση καφέ – μπαρ στο Μέτσοβο (ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ)

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

78,64 τ.μ.

Χρήση:

Καφέ – μπαρ

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

78,64 τ.μ.

Χρήση:

Καφέ – μπαρ

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο