Διώροφη κατοικία στο Μέτσοβο

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

119,53 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2010

Χρόνος Κατασκευής:

2011

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

119,53 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2010

Χρόνος Κατασκευής:

2011

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο