Διαμόρφωση και σχεδιασμός εσωτερικού χώρου SPA στην Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

485,34 τ.μ.

Χρήση:

Spa

Χρόνος Μελέτης:

2007

Χρόνος Κατασκευής:

2008

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

485,34 τ.μ.

Χρήση:

Spa

Χρόνος Μελέτης:

2007

Χρόνος Κατασκευής:

2008

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο