Αστικός σχεδιασμός στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Παναγιώτης Κουκαρούδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

178.457,32 τ.μ

Χρήση:

Αμιγής κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2007 – 2008

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Περιοχή:

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Παναγιώτης Κουκαρούδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

178.457,32 τ.μ

Χρήση:

Αμιγής κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2007 – 2008

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο