Αστικό Πάρκο στο Τορίνο

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Τορίνο – Ιταλία

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ανεστίδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

1.390,49 τ.μ.

Χρήση:

Αστικό πάρκο

Χρόνος Μελέτης:

2009

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Περιοχή:

Τορίνο – Ιταλία

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ανεστίδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

1.390,49 τ.μ.

Χρήση:

Αστικό πάρκο

Χρόνος Μελέτης:

2009

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο