Αστικό πάρκο στην Ανατολή Ιωαννίνων

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Δήμος Ιωαννιτών

Περιοχή:

Ανατολή Ιωαννίνων – Ο.Τ. Γ193

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

5.874,37 τ.μ.

Χρήση:

Αστικό πάρκο

Χρόνος Μελέτης:

2012

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Δήμος Ιωαννιτών

Περιοχή:

Ανατολή Ιωαννίνων – Ο.Τ. Γ193

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

5.874,37 τ.μ.

Χρήση:

Αστικό πάρκο

Χρόνος Μελέτης:

2012

Χρόνος Κατασκευής:

2014

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο