Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου + κατασκευή υπόσκαφου αμφιθεάτρου στην Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

2177,26 τ.μ.

Χρήση:

Εκθεσιακός Χώρος

Χρόνος Μελέτης:

2007

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

2177,26 τ.μ.

Χρήση:

Εκθεσιακός Χώρος

Χρόνος Μελέτης:

2007

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο