Αποκατάσταση διώροφης παραδοσιακής κατοικίας στο Μέτσοβο

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

125,00 τ.μ.

Χρήση:

Μονοκατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2018

Χρόνος Κατασκευής:

2019

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

125,00 τ.μ.

Χρήση:

Μονοκατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2018

Χρόνος Κατασκευής:

2019

Κατάσταση:

Αποπερατωμένο