Αποκατάσταση διώροφης κατοικίας στο Μέτσοβο

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

116,90 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2015

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μέτσοβο

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

116,90 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2015

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή