Αποκατάσταση διώροφης κατοικίας στην Μηλιά Μετσόβου

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μηλιά Μετσόβου

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

180,16 τ.μ

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2013

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μηλιά Μετσόβου

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

180,16 τ.μ

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2013

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή