Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Περιοχή:

Πηλαία Θεσσαλονίκης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Καραδήμου Δήμητρα – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

187.740,59 τ.μ.

Χρήση:

Κοινόχρηστος χώρος

Χρόνος Μελέτης:

2008 – 2009

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο

Πελάτης:

Περιοχή:

Πηλαία Θεσσαλονίκης

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Καραδήμου Δήμητρα – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

187.740,59 τ.μ.

Χρήση:

Κοινόχρηστος χώρος

Χρόνος Μελέτης:

2008 – 2009

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Αρχιτεκτονικό έργο