Ανακατασκευή ισόγειας κατοικίας και προσθήκη κατ’ επέκταση στη Μανωλιάσσα Ιωαννίνων

Στοιχεία Έργου

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μανωλιασσα Ιωαννίνων

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

85,30 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή

Πελάτης:

Ιδιώτης

Περιοχή:

Μανωλιασσα Ιωαννίνων

Μελέτη:

Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιφάνεια Κτιρίου:

85,30 τ.μ.

Χρήση:

Κατοικία

Χρόνος Μελέτης:

2014

Χρόνος Κατασκευής:

Κατάσταση:

Υπό κατασκευή