Συγκροτήμα ουρανοξυστών στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: –
Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Μελέτη:
Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
             
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
             
Σπύρος Μαργέτης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια Περιοχής: 418.929,58 τ.μ.
Χρήση: Μεικτή Χρήση
Χρόνος Μελέτης: 2008 – 2009
Χρόνος Κατασκευής: –
Κατάσταση: Αρχιτεκτονικό έργο