Κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση σε διώροφη πέτρινη κατοικία στην Μηλιά Μετσόβου

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Περιοχή: Μηλιά Μετσόβου
Μελέτη:
Φυτιλής Σπύρος – Πολιτικός Μηχανικός
             
Κοντομέρκου Βασιλεία – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κατασκευή: Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια κτιρίου: 154,75 τ.μ.
Χρήση: Κατοικία
Χρόνος Μελέτης: 2014
Χρόνος Κατασκευής: –
Κατάσταση: Υπό κατασκευή