Ισόγεια κατοικία

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Περιοχή: Ανάλυψη Χρυσοβίτσας
Μελέτη: Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια κτιρίου: 89,31 τ.μ.
Χρήση: Κατοικία
Χρόνος Μελέτης: 2014
Χρόνος Κατασκευής: –
Κατάσταση: Υπό κατασκευή