Εσωτερικός σχεδιασμός και διακόσμηση καφέ – μπαρ στο Μέτσοβο (ΚΑΡΜΑ)

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Περιοχή: Μέτσοβο
Μελέτη: Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια Κτιρίου: 105,89 τ.μ.
Χρήση: Καφέ – μπαρ
Χρόνος Μελέτης: 2014
Χρόνος Κατασκευής: 2014
Κατάσταση: Αποπερατωμένο