Διώροφη κατοικία στο Μέτσοβο

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Περιοχή: Μέτσοβο
Μελέτη: Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια κτιρίου: 119,53 τ.μ.
Χρήση: Κατοικία
Χρόνος Μελέτης: 2010
Χρόνος Κατασκευής: 2011
Κατάσταση: Αποπερατωμένο