Διαμόρφωση και σχεδιασμός εσωτερικού χώρου SPA στην Θεσσαλονικη

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Περιοχή: Θεσσαλονικη
Μελέτη:
Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
             
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια κτιρίου: 485,34 τ.μ.
Χρήση: Spa
Χρόνος Μελέτης: 2007
Χρόνος Κατασκευής: 2008
Κατάσταση: Αποπερατωμένο