Αστικός σχεδιασμός στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: –
Περιοχή: Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Μελέτη:
Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
             
Παναγιώτης Κουκαρούδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια κτιρίου: 178.457,32 τ.μ.
Χρήση: Αμιγής κατοικία
Χρόνος Μελέτης: 2007 – 2008
Χρόνος Κατασκευής: –
Κατάσταση: Αρχιτεκτονικό έργο