Αστικό πάρκο στην Ανατολή Ιωαννίνων

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: Δήμος Ιωαννιτών
Περιοχή: Ανατολή Ιωαννίνων – Ο.Τ. Γ193
Μελέτη:
Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
             
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια οικοπέδου: 5.874,37 τ.μ.
Χρήση: Αστικό πάρκο
Χρόνος Μελέτης: 2012
Χρόνος Κατασκευής: 2014
Κατάσταση: Αποπερατωμένο