Αναπλαση παραλιακού μετώπου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: –
Περιοχή: Πηλαία Θεσσαλονίκης
Μελέτη:
Φίλιππος Πλατάρης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
             
Ιωάννης Ευθυμιάδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
             
Καραδήμου Δήμητρα – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια κτιρίου: 187.740,59 τ.μ.
Χρήση: Κοινόχρηστος χώρος
Χρόνος Μελέτης: 2008 – 2009
Χρόνος Κατασκευής: –
Κατάσταση: Αρχιτεκτονικό έργο