Ανακαίνιση τριώροφου παραδοσιακού ξενοδοχείου «Αρχοντικό Μετσόβου»

Στοιχεία Έργου

Πελάτης: Ιδιώτης
Περιοχή: Μέτσοβο
Μελέτη: Πλατάρης Φίλιππος – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιφάνεια κτιρίου: 1.573,67 τ.μ.
Χρήση: Ξενοδοχείο
Χρόνος Μελέτης: 2014
Χρόνος Κατασκευής: –
Κατάσταση: Υπό κατασκευή