ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

First student workshop - "F2F (file to factory continuum)"

Architectural design and manufacturing: from the school lab to the fabrication workshop , Grands Ateliers, Villefontaine, France.

f2f-2 f2f-1

Final School Project: "Prototype Center of Alternative Alpine Tourism"

Αειφόρος τουριστικός προορισμός που διαφυλάσσει τον φυσικό πλούτο

diplomatiki-1 diplomatiki-2